SAXOFOONLES - contracten NB: Onder constructie! De contracten worden momenteel herzien.

 

Ik werk met verschillende lesovereenkomsten. Ik adviseer alle leerlingen, vooral beginners, om wekelijks les te nemen. Regelmaat is vooral in het begin erg belangrijk. De juiste en gestage ontwikkeling van de basistechnieken, waarbinnen vooral klankvorming, vormt een zeer grote motivator en kan voorkomen dat een leerling na enkele weken saxofoonles teleurgesteld afhaakt.

 

Wekelijkse lessen

 

Een lesovereenkomst op basis van wekelijks les wordt altijd aangegaan voor een periode van zes maanden. De periodes lopen van 1 augustus tot en met 31 januari en 1 februari tot en met 31 juli. De overeenkomst kan telkens met een periode van zes maanden verlengd worden. Per zes maanden geldt er een minimum aantal af te nemen lessen van 18 wekelijkse lessen van 30 minuten, of 12 wekelijkse lessen van 45 minuten. De duur en het tarief van een les hangt af van de leeftijd van de leerling, de indeling is te vinden in de tarievenlijst.

De leerling krijgt voorafgaande aan iedere maand een gespecificeerde factuur. Het verschuldigde lesgeld dient iedere maand per bankgiro bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Nieuwe leerlingen kunnen tijdens een al lopende periode ook instromen. Voor de mogelijkheden kun je contact met mij opnemen.

 

Tweewekelijkse lessen

 

Voor leerlingen die echt te weinig tijd hebben om thuis regelmatig te oefenen én al een aantal jaren les hebben gehad bied ik de mogelijkheid een lescontract aan te gaan waarbij eens in de twee weken een les genoten kan worden. Deze lessen zijn een kwartier langer (60 minuten) dan de 'reguliere' lessen (45 minuten).

Een lesovereenkomst op basis van eens in de twee weken les wordt altijd aangegaan voor een periode van zes maanden. De periodes lopen van

1 augustus tot en met 31 januari en 1 februari tot en met 31 juli. De overeenkomst kan telkens met een periode van zes maanden verlengd worden. Per zes maanden geldt er een minimum aantal af te nemen lessen van 9 tweewekelijkse lessen van 60 minuten. Het tarief van een les hangt af van de leeftijd van de leerling, de indeling is te vinden in de tarievenlijst.

De leerling krijgt voorafgaande aan iedere maand een gespecificeerde factuur. Het verschuldigde lesgeld dient iedere maand per bankgiro bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Nieuwe leerlingen kunnen tijdens een al lopende periode ook instromen. Voor de mogelijkheden kun je contact met mij opnemen.

 

'Losse' lessen

 

Ik bied ook de mogelijkheid 'losse' lessen te nemen (dus zonder wat voor overeenkomst dan ook). Deze zijn duurder, maar via een '5-lessenkaart' krijg je korting.

Deze 'constructie' is bedoeld voor gevorderde saxofonisten die slechts enkele, gespecialiseerde lessen willen volgen (met bijvoorbeeld specifieke vragen over improvisatiestijlen of top-tones).

Het lesgeld dient direct na afloop van de les contant te worden betaald.

 

5-lessenkaart

 

Via de zogenaamde 5-lessenkaart bied ik een korting van 10% ten opzichte van 5 'losse' lessen. Dus op deze manier is iedere tiende les gratis.

Deze 5-lessenkaart betreft eveneens een lesovereenkomst, zij het met een flexibele einddatum. De leerling krijgt vijfmaal les, waarbij de lesdata en  tijden in overleg worden vastgesteld. Dit binnen een periode van maximaal zes maanden. Voor meer details verwijs ik naar de Algemene Voorwaarden.

De leerling krijgt voorafgaande aan de 5-lessenkaart een gespecificeerde factuur. Het verschuldigde lesgeld dient per bankgiro bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 

Proefles

 

Voorafgaande aan het sluiten van een lesovereenkomst kan een nieuwe leerling een proefles nemen. Een proefles duurt gemiddeld zo'n 45 tot 60 minuten, zodat we even de tijd hebben om met elkaar kennis te maken. De prijs van een proefles bedraagt € 20,-. Het lesgeld dient direct na afloop van de les contant te worden betaald.

 

Downloads

 

Via onderstaande links kun je ter informatie mijn verschillende lesovereenkomsten en bijbehorende algemene voorwaarden lezen.

 

Lesovereenkomsten

 

Algemene Voorwaarden